Lilla galleriet

 

En konsultation med Symbolseende kan se ut på lite olika sätt. Jag gör ren bildtolkning som beskrivs under den fliken, men jag jobbar även med tarot, numerologi och astrologi som alla är system/former av symbolliskt seende. Det finns speglingar i allt vi ser som kan tolkas och ge information till var och ens position just nu flöden av energier och blockeringar. Dåtid, nutid och framtid finns på något sätt alltid .. frågan är vad av allt som är aktuellt just nu och vad vi väljer att fokusera på. I en konsultation  med mig får du alltid hjälp att hitta fokus på det som kan leda dig framåt i positiv mening. 

Kurser ordnas också på olika sätt inom temat Symbolseende. Dessa kurser blir väldigt personliga och du får både föreläsningar och handledning i din personliga utveckling genom speglingar i bilderna m.m. 

Tarotkortens symbolik är en guldgruva för den som är intresserad av symbolseende! Här kommer några ord om korten i Stora Arkanan (arkana=hemlighet)
"Stora arkanans 22 kort kan tolkas som en sammanhängande berättelse om själens utveckling
Om vi undantar Narren som finns överallt och ingenstans så kan vi dela de 21 korten med 7 och se ett mönster med dessa tre delar. På den första själsvåningen 1-7 arbetar vi med universums principer. På den andra själsvåningen 8-14 arbetar vi med att bli en psykologiskt hel människa. Och på den tredje våningen 15-21 arbetar vi med vår andliga utveckling till den gudomliga människan." Mari-Louise Cronstedt Tarot - levande symboler

Nedan följer mina egna ord utifrån detta sätt att tolka

Narren 0
Finns överallt och ingenstans. Vet allt och ändå inget. Alla möjligheter finns här men också en stor portion naivitet. Tillit till att allt ordnar sig. Vågar det som ingen annan vågar. Glädje, spontanitet och humor finns här men också risk för att bli sårad.

Första själsvåningen

Magikern 1 (I)
Kan trolla med knäna! Han har alla element i sin hand och en brilliant förmåga att hantera dem. En person som ofta startar upp saker, sätter igång händelser, kommunicerar obehindrat med många, är kreativ på många sätt. En talangfull man/kvinna som klarar det mesta i vardagens bestyr.

Prästinnan 2  (II)
Hon är intuitionen själv, fantasin och de djupa drömmarnas värld. Hon har kontakt med de inre djupen av kvinnans kraft och människans psyke. Hon kan vara förmedlare av den andliga världen, medial och öppen som hon är för andra världar. Var öppen för andliga budskap.

Kejsarinnan 3  (III)
Här är urmodern, den kärleksfulla som alltid finns till för andra. Hon påminner oss om att ta hand om kropp, själ och ande. Hon är nära naturen och skapandet. Tretalet visar på kreativiteten och skapandet i mötet mellan två som då blir till tre. Ett heligt tal. Hon föder oss och vi återvänder till henne när vi behöver tröst och stöd. Se bara upp så du inte tar för mycket vårdande ansvar för andra.

Kejsaren 4  (IV)
Här finns ordningen och strukturen. Han bygger upp en trädgård åt oss som vi kan känna oss trygga i och växa och utvecklas i. Faran är om tryggheten kväver och blir till kontroll. Då kan utvecklingen stanna av. Han kan ta ansvar och fatta beslut och är en myndig person. Goda avtal och framgång kan finnas här samt kontakter med myndigheter.

Översteprästen 5  (V)
För att utveckla själen behöver vi lära oss av allt i livet. Kunskap föder utveckling. Här finns den vise som med all sin vishet vill leda oss vidare, ödmjukt och ändå bestämt. Den inre kunskapen blir till en yttre manifestation och den yttre upplevelsen blir till en starkare inre kunskap. En andlig lärare kommer i din väg eller du har själv den funktionen. Kan vara kurser och utbildningar på gång.

Kärleksparet 6  (VI)
Här förenas de båda sidorna av feminina och maskulina energier till ett. Om balans inte kan uppnås så upplöses istället relationen och vi får börja om. Som enskild person behöver vi inom oss ha denna balans mellan de olika sidorna för att kunna förenas på ett djupare plan med någon annan. Här kan kärleken födas, relationer utvecklas på ett djupare plan, både till dig själv och andra. Ta vara på de relationer som känns meningsfulla och utveckla dem.

Andra själsvåningen

Vagnen 7  (VII)
Med balans mellan maskulint och feminint inom oss så kan vi nu sätta igång saker! Något som vi brinner för, något som kommer inifrån självet, den egna inre övertygelsen. Det är viktigt att gå sin egen väg i livet säger detta kort. Men det är också viktigt att samla de kunskaper som vi behöver för färden. Nu är människan skapad och kärleken är född så i detta kort börjar resan mot vårt eget inre. Vem är jag? Vilken är min livsväg? Är frågor som ställs.

Styrkan 8 (VIII)
Genom den resa vi nyss varit på har den inre styrkan växt sig stark. Nu vågar vi njuta av livet, glädjas åt oss själva och allt som händer! En passion för något bör användas som drivkraft nu. Förmågan att förstå naturen, djuren och det samspel som finns är stor och därmed också att förstå och bejaka de inre behoven.

Eremiten 9 (IX)
Nu är vi så starka och jordade att vi vågar och vill gå vår egen väg. Denna gång är det än viktigare att vi söker inom oss själva den sanning vi vill se. Det är en ensam väg vi går och ändå så nödvändig för att också kunna lysa för andra. Eremiten vet sin visdom och vill nu finna ett sätt att efter vilan dela med sig till världen. På sikt finner du det livsmönster som är ditt. Ta det bara lugnt.

Lyckohjulet 10 (X)
10 = 1 och Lyckohjulet är förbundet med Magikern. Nu omsätts alla kunskaper och egenskaper som hör till ditt liv. Det är bara att följa med i dansen! Hjulet är som mandalan som hjälper oss att vara centrerad och inse att ”allting som finns runt omkring mig är en projektion av det som finns inom mig”
Att vara med i ”dansen” samtidigt som man är centrerad i sig själv är uppgiften nu.

Rättvisan – Balans (XI)
11 = 2 och Rättvisan är förbundet med Prästinnan. Men här är intellektet viktigt. Analysen och objektiviteten är motsatsen till drömmen och intuitionen. På grund av det blir den knivskarpa balansen mellan det medvetna och det omedvetna mycket viktigt. Utan den riskerar man att bli cynisk och kall.
Här finns lagen om orsak och verkan, samvetets röst. Att tänka klart, ta ansvar och stå för konsekvenserna är viktigt med detta kort.

Den hängande mannen  (XII)
12 = 3 och kortet är förbundet med Kejsarinnan. Nu är det dags att ge upp sitt ego för naturens lagar. Vi får inse att vi inte kan styra allt med vår logik och kontroll. Kroppen kan säga stopp eller känslorna. Vi tvingas tillbaka till naturliga behov och att komma i kontakt med den praktiska verklighet vi lever i.
Släpp taget och prestigen..

Döden  (XIII)
13 = 4 och Döden är förbundet med Kejsaren. Det är dödens natur att tro att allt är slut och att det inte finns någon framtid. Kejsarens kontroll är utslagen, död. Insikten är att allt är föränderligt, så även denna situation. Att leva är att bejaka döden. Mod bör utvecklas till att våga förvandlas, dö och förnyas. Ibland behövs vila och ensamhet för att lära sig detta. Något nytt är på väg och du har saker att avsluta innan det nya kan komma in.

Konsten – Alkemisten  (XIV)
14 = 5 vilket förbinder detta kort med Översteprästen. Här förenas världarna, det andliga med det jordiska, det medvetna med det undermedvetna. Visdomen har nu gett resultat i en regnbågsenergi som är som en bro mellan alla dualiteter. Översteprästen var länken mellan Gud och människa, detta kort visar på att en sammansmältning har skett; ett inre bröllop genom egen erfarenhet. Förmågan att se allt ur olika perspektiv följer med liksom en ökad kreativitet och vilja att göra konstnärliga och andliga erfarenheter.


Tredje själsvåningen

Djävulen  (XV)
15 = 6 vilket förbinder Djävulen med Kärleksparet. Kärleken förenar och djävulen separerar. Djävulen kan vara vår inre kritiker som driver oss till att vara världsliga, ego centrerade, vilket separerar oss från andra. Men han kan också vara möjligheten att se våra mörka sidor, våra djupt primitiva behov. Här finns möjligheten att se sig själv som man är med alla sina behov, erkänna dem och acceptera naturens kraft, vår sexuella energi och sanna identitet. Du uppmuntras att bejaka dig själv, övervinna rädslor och återta din kraft.

Tornet  (XVI)
16 = 7 och förbinder Tornet med Vagnen. Efter att du varit ute på din egen väg genom livet krävs nu att du prövar det du kommit fram till. Inga förenklade, falska bilder får nu finnas kvar. Det är dags att rensa ut och utveckla det unika med just att vara du. Människan har nu varit i kontakt med sitt djupa inre och sitt ursprung och växer nu alltmer till att bli sig själv. Här kan du ställas inför oundvikliga val och förändringar av dig själv och ditt liv.

Stjärnan  (XVII)
17 = 8 och förbinder Stjärnan med Styrkan. Ingenting behöver längre döljas! Naken inför sig själv och i djupaste ödmjukhet inför naturen infinner sig nu en stilla fridfullhet. Här finns ett förbund mellan himmel och jord, en balans mellan människans jordiska tillvaro och himmelska visioner. Drömmar och önskningar är något du bör lyssna på nu. gå på djupet, sök olika vägar till kunskap och möjlighet att uppfylla dem.

Månen  (XVII)
18 = 9 förbinder Månen med Eremiten. Mystik, magi och trolldom finns i Månens kraft. Denna kan brukas eller missbrukas. Galenskap lyder också under Mångudinnan. Här finns det kollektiva omedvetna som är själarnas gemensamma ocean. Ur denna kan man hämta ändlöst med information. Eremiten var på väg, nu är du där… Stor visdom och kraft finns här men var försiktig, det är djupt. Mår du dåligt så sök hjälp, mår du bra kan du njuta av att vara i kontakt med något mycket fantastiskt och har du god balans så våga vara lite galen! Passa på att uppmärksamma dina nattliga drömmar mer.

Solen   (XIX)
19 = 10 = 1 vilket förbinder Solen både med Lyckohjulet och Magikern. Solen är full av glädjen och kraften som övervunnit allt! Kärlek och välkomnande är självklart, en psykologisk tröskel har övervunnits. Som barnet har vi försonats med det förflutna och oss själva. Nu kan vi gå ut i världen som pånyttfödda!
Tillåt dig att se dig själv och din situation i ett nytt ljus. Nya möjligheter ligger redan framför dina fötter. Kan vara resor eller firanden.

Domen – Uppvaknandet  (XX)
20 = 2 och ett förbund med Översteprästinnan och Rättvisan. Siffran noll symboliserar allt, Gud, evighet och oändlighet. Uppvaknandet av och sammansmältningen av det undermedvetna och det medvetna har skett. Här finns ett stort mått av allvar och behov av att se den större meningen i tillvaron. Urskiljningsförmåga är viktigt att utveckla här. Du spelar en roll i det stora sammanhanget. Låt inte livet bara rulla på, se över vad du behöver och vill ta för plats i olika sammanhang.

Världen   (XXI)
21 = 3 och förbunden med Kejsarinnan och Den hängande mannen. Här är vi den dansande gudomliga människan som ur de tidigare faserna funnit en känsla av att vara verkligt levande. Här finns öppenhet och tillit till omvärlden som grundar sig på närvaro och uppmärksamhet. Karma upplöses och du är eller har möjlighet att vara i fas med dig själv, världen och det gudomliga. Klokhet och tillväxt på alla plan.