Lilla galleriet

Bildtolkning

Med bilden som bro mellan det omedvetna och det medvetna…

Bild & Samtalsmetod
Bildtolkning förenar det intuitiva med en medveten analys genom samtal och bilden. Det bilderna berättar om oss är alltid till en del omedvetet material och det är först när vi blir medvetna som vi har möjlighet att förändras och utvecklas. Metoden har utarbetats av Kristina Wennergren och bygger på många olika skolor för symboltolkning, bl.a. C.G. Jungs.

Bilden är en direkt kanal från vårt omedvetna och har mycket att visa om oss själva. Bildtolkning kan ge ökad självinsikt, självkänsla och målmedvetenhet. Metoden ger effekter på flera nivåer för personlig och andlig utveckling eftersom bilden talar från och även till vårt omedvetna samtidigt som vi bearbetar den information som finns i bilderna på ett kognitivt sätt.

Viktigt att veta är att alla kan måla dessa bilder! Det finns inga som helst krav på att ”kunna rita” utan det är just DIN personliga bild som är intressant för Dig!


Min bakgrund
Jag är utbildad och diplomerad bildtolkare vid Bildtolkningscentret, januari år 2005. Jag har studerat vuxenpsykologi vid högskolan i Gävle 40p, myter riter och symboler samt Jungiansk psykologi som innehåller mycket av symbol- och drömanalys.


bild12

"Den som skapar en bild kan göra det osynliga synligt." Paul Klee


Workshop & Kurser
Jag anordnar workshops och kurser i bildtolkning för grupper även på annan ort när intresse finns. Ta kontakt för mer information och prisuppgift. 

Länktips
Kristina Wennergrens hemsida om bildtolkning >>HÄR.